Όροι Εγγύησης Optiswiss


Optiswiss εγγύηση
*Υποχρεωτικά πεδία
*Υποχρεωτικά πεδία
*Υποχρεωτικά πεδία
Δηλώνω ότι συναινώ ρητά, ελεύθερα, συγκεκριμένα και εν έχοντας πλήρη επίγνωση στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου από την εταιρεία Μωυσίδης Λαυρέντιος (στο εξής Εταιρεία), σύμφωνα με τον Κανονισμό 679/2016 Ε.Ε. Η συγκατάθεσή μου αυτή είναι ελευθέρως ανακλητή, επομένως μπορώ να την ανακαλέσω ανά πάσα στιγμή. Η Εταιρεία έχει έδρα στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Ερμού 46 κέντρο Θεσσαλονίκης με ΑΦΜ 07329348 και έχει ως κύρια δραστηριότητα την εμπορία και επεξεργασία οπτικών ειδών. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα (email abuse@eyemarkt.gr /τηλ. 2310242222 ) Η Εταιρεία αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα εξής προσωπικά σας δεδομένα: • Απλά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημ. γέννησης, χώρα καταγωγής, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: ιατρικές βεβαιώσεις και δεδομένα που αφορούν παθήσεις του οφθαλμού όπως μυωπία κλπ. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και τηρούνται για χρονικό διάστημα 2 ετών. Και 10 ετών στοιχεία που αφορούν Φορολογικά δεδομένα όπως Δελτία Παραγγελίας , Αποδείξεις Λιανικής, Τιμολόγια Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος τα δεδομένα σας διαγράφονται πλήρως αυτόματα. Καθ’ όλη την διάρκεια που η Εταιρεία τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 1. Δικαίωμα ενημέρωσης για τα προσωπικά σας δεδομένα μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρα 13-14 του Κανονισμού) 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα (άρθρο 15 Κανονισμού) 3. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε αν δεν είναι σωστά καταχωρημένα ή θέλουν συμπλήρωση (άρθρα 16, 19 Κανονισμού) 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρο 18 Κανονισμού): Μπορείτε να ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε. 5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθρα 21 και 22 Κανονισμού) 6. Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα(«Δικαίωμα στη Λήθη») (άρθρο 17 Κανονισμού) 7. Δικαίωμα μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία (άρθρο 20 του Κανονισμού) Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρόκειται ποτέ και σε καμία περίπτωση να διαβιβαστούν σε τρίτους οι οποίοι δεν έχουν καμία σύμβαση εργασίας με την Εταιρεία και δεν συνεργάζονται με αυτήν.Η παρούσα δόθηκε στον συγκατατιθέμενο πριν την υπογραφή της προς μελέτη.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ «OPTISWISS»

Βασική προτεραιότητα μας, εδώ στην EyeMarkt ,ήταν και είναι πάντα οι πελάτες μας!

Πιστεύουμε ότι το προϊόν Optiswiss που αποκτήσατε αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητας σας. Για το λόγο αυτό, στόχος μας είναι να διαθέτουμε στο καταναλωτικό μας κοινό, προϊόντα που θα ικανοποιούν πάντοτε τις απαιτήσεις του.

Με την εγγύηση που σας παρέχουμε επιβεβαιώνουμε την άριστη κατάσταση των προϊόντων Optiswiss.

Εγγύηση στα κρύσταλλα οράσεως και ηλίου, προϊόντα ευαίσθητα , των οποίων η φθορά είναι πιθανόν να δημιουργηθεί από μία λάθος κίνηση, από μία πτώση ή από ένα κακό χειρισμό.

Το παρόν έγγραφο , αποτελεί την περιγραφή των όρων της εγγύησης των προϊόντων Optiswiss, διάρκειας ενός έτους της οποίας η χρήση γίνεται για μία φορά.

Α. ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OPTISWISS.

Αν το προϊόν optiswiss που αγόρασες από την εταιρεία μας φθαρεί ή καταστραφεί με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η όραση ή η εφαρμογή του , μπορείς να ζητήσεις την τεχνική υποστήριξη των τεχνικών της εταιρείας μας για την επισκευή του ή ακόμη και την πλήρη αντικατάσταση του, για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία αγοράς του, επιδεικνύοντας το έγγραφο εγγυήσεως και την απόδειξη αγοράς του προϊόντος.

Μόλις προκληθεί η φθορά των προϊόντων , κάλεσε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας , το συντομότερο δυνατόν και οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας μας , θα σε κατευθύνουν για την διαδικασία της επισκευής ή ακόμα και την πλήρη αντικατάσταση των φθαρμένων προϊόντων Optiswiss.

Β. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Eyemarkt καλύπτει :

  1. τις τυχαίες φθορές στα εγγυημένα κρύσταλλα optiswiss.

Aυτό σημαίνει ότι η φθορά :

  • Πρέπει να είναι απρόβλεπτη και ακούσια((για παράδειγμα: ατυχήματα, πτώση γυαλιών, ακραίες περιβαλλοντικές ή ατμοσφαιρικές συνθήκες)
  • πρέπει να έχει θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του κρυστάλλου . Αυτό περιλαμβάνει σπασίματα, ρωγμές και εκδορές που βλάπτουν την όραση.
  1. Την επισκευή ή και πλήρη αντικατάσταση κρυστάλλων
  • Στο ίδιο προϊόν
  • Στους ήδη συνταγογραφούμενους βαθμούς
  • Στον ίδιο δείκτη διάθλασης
  • Στην ίδια επίστρωση
  • Στην ίδια διάμετρο

Γ. ΤΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

  • φθορά που προκλήθηκε σκόπιμα ή ζημιά που προκλήθηκε από κατάχρηση, κακή χρήση, τροποποίηση ή αλλοίωση φακών
  • αισθητική βλάβη που δεν θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα των φακών, όπως λεπτές ρωγμές, γρατζουνιές ή μικρές εκδορές
  • παρεμβάσεις βοήθειας, επισκευές ή αντικαταστάσεις που πραγματοποιούνται από μέρη εκτός της Eyemarkt
  • απώλεια ή κλοπή

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ OPTISWISS

Ποιος είναι ο εγγυητής:

Το κατάστημα EyeMarkt, εγγυάται ότι αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με υψηλά πρότυπα της εταιρείας optiswiss και ελέγχθηκε πριν από την παράδοση του.

Που καλύπτεται από την εγγύηση το προϊόν optiswiss:

Οι όροι εγγύησης των κρυστάλλων Optiswiss , όπως επεξηγούνται στην παρούσα, εφαρμόζονται σε όλα τα καταστήματα της Εyemarkt στην Ελλάδα.

Πότε αρχίζει η εγγύηση :

Η περίοδος εγγύησης ξεκινά κατά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος optiswiss στον λιανικό αγοραστή και έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο.

Πότε λήγει η εγγύηση :

Η εγγύηση λήγει με το πέρας ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος , με την αντικατάσταση του φθαρμένου προϊόντος optiswiss και ισχύει για μία και μόνο φορά. Η εκπλήρωση της εγγύησης δεν επεκτείνει ούτε ανανεώνει την περίοδο εγγύησης

Μπορεί να γίνει χρήση της εγγύησης πολλές φορές κατά την διάρκεια του ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος optiswiss;

Όχι. Η εγγύηση έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος optiswiss στον λιανικό αγοραστή , έχει διάρκεια έναν ολόκληρο χρόνο και ισχύει για μία φορά , δηλαδή για μία αντικατάσταση του προϊόντος optiswiss.

Θα επιβαρυνθείτε με έξοδα για την αντικατάσταση που θα γίνει στο προϊόν optiswiss στα πλαίσια της εγγύησης;

Όχι. Οι έμπειροι τεχνικοί της εταιρείας μας θα πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επισκευές που καλύπτονται στα πλαίσια αυτής της εγγύησης χωρίς καμία δική σας επιβάρυνση. Τα προϊόντα σας είτε θα επιδιορθωθούν είτε θα αντικατασταθούν , ανάλογα με την απόφαση της Εyemarkt .

E. ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα προϊόντα, τα οποία αγοράσατε τόσο από τα καταστήματά μας όσο και από την ιστοσελίδα…… έχουν εγγύηση ενός έτους .

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διατηρήσετε την αρχική απόδειξη αγοράς και το έγγραφο της εγγύησης τα οποία αποτελούν και τα αποδεικτικά της ημερομηνίας αγοράς. Αμέσως μόλις διαπιστωθεί το ελάττωμα  επικοινωνήσετε μαζί μας και αφού εξακριβώσουμε ότι το προϊόν καλύπτεται από τη εν λόγω εγγύηση, θα φροντίσουμε για την επισκευή και αν αυτό δεν είναι εφικτό για την άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Παράλληλα με τα δικαιώματα που παρέχει η εταιρεία Eyemarkt με την παρούσα εγγύηση, ο καταναλωτής διατηρεί σε κάθε περίπτωση και όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από ενδεχόμενη εγγύηση του κατασκευαστή, καθώς και από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τα αγαθά και τη σύμβαση πώλησης. Εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές σχετικά με την ορθή χρήση των προϊόντων . Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε.

Οι σκελετοί των γυαλιών καλύπτονται;

Όχι. Οι σκελετοί των γυαλιών καλύπτονται από ξεχωριστή εγγύηση που παρέχει ο εκάστοτε κατασκευαστής.

Η εγγύηση επηρεάζει τα έννομα δικαιώματα μου;

Όχι. Από την εγγύηση δεν επηρεάζονται τα έννομα δικαιώματα σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομική νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

Η Eyemarkt φημίζεται για τον αυστηρό έλεγχο της ποιότητας των προιόντων που εμπορεύεται. Αυτό σας εξασφαλίζει ότι το προϊόν Optiswiss που κρατάτε στα χέρια σας είναι άριστης ποιότητας .

Ο υπογεγραμμένος πιστοποιεί

με το παρόν ότι το προϊόν αυτό

έχει διάρκεια εγγύησης ενός έτους

από την ημερομηνία αγοράς του.

Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ

Κύλιση προς τα επάνω